Ovládací rozvaděč kráječky a drážkovače
Ovládací rozvaděč kráječky a drážkovače
Xella SK s.r.o., závod Zemianske Kostoľany
Zařízení pro tvarové zpracování pórobeton. dílců - "Pero-drážka"
Silový rozvaděč vakuovacího štítu
Silový rozvaděč vakuovacího štítu
Xella SK s.r.o., závod Zemianske Kostoľany
Vakuovací štít
Silový rozvaděč kráječky a drah
Silový rozvaděč kráječky a drah
Xella SK s.r.o., závod Zemianske Kostoľany
Zařízení pro tvarové zpracování pórobeton. dílců - "Pero-drážka"
Rozvaděč násypky a doplňování písku
Rozvaděč násypky a doplňování písku
Xella CZ s.r.o., závod Horní Počaply
Změna výrobní technologie na pískové plnivo - "Mokré mletí"
Pasová váha písku do mlýnu
Pasová váha písku do mlýnu
Xella CZ s.r.o., závod Horní Počaply
Změna výrobní technologie na pískové plnivo - "Mokré mletí"
Vizualizační a ovládací rozvaděč kráječky
Vizualizační a ovládací rozvaděč kráječky
Xella CZ s.r.o., závod Horní Počaply
Změna výrobní technologie na pískové plnivo - "Mokré mletí"
Změna výrobní technologie
Změna výrobní technologie
Xella CZ s.r.o., závod Horní Počaply
Změna výrobní technologie na pískové plnivo - "Mokré mletí"